Само един проект кандидатства по Раздел ІІІ от Културния календар – не събра достатъчно точки

0
406
Община Плевен

Само един проект кандидатства за съфинансиране по Раздел ІІІ от Културния календар на Община Плевен, но не събра достатъчно точки. Комисията за разглеждане и класиране на предложенията заседава на 16 март и разгледа проекта „Национален конкурс „Акордеомания 2021” на Сдружение „Акордеомания Арт” за наличие на необходимите документи, като го допусна до следващия етап.

На 22 март предложението беше обсъдено от Комисията при отсъствие на един от членовете и с участието без право на глас на външните експерти Ивайло Атанасов – музикант, и Анита Тодорова – преподавател по музика. След обсъждането членовете на Комисията попълниха оценъчни карти. За да се класира за финансиране, проектът трябваше да събере минимум 60 % от максималните 450 точки, но той получи едва 80 точки.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here