Родителите на 88 новородени са получили еднократна помощ при раждане от Община Плевен

0
41
бебе
Снимка: Thinkstock

От началото на 2024 г. до края на месец май родителите на 88 новородени са получили еднократна помощ, полагаща се съгласно Наредба № 38 на Общинския съвет за стимулиране на раждаемостта на територията на общината. До 21 юни подадените заявления са общо 131.

Подадените за първите 5 месеца на годината заявления за първо родено дете са 52, за второ – 36, за трето – 7. Документи са получени и за 3 двойки близнаци. На свое заседание, проведено на 19 юни, Комисията за разглеждане на подадените по реда на Наредба № 38 заявления е разгледала подадени през м. май общо 27 декларации. От тях са одобрени 19.

Общинската Наредба № 38 е приета с Решение № 775 на местния парламент от 27 януари 2022 г. като вид социална мярка с цел стимулиране на раждаемостта и отговорното родителство на местно ниво. С последните промени от м. май 2024 г. е увеличена сумата за част от еднократните помощи.

Наредбата предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете (включително), за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

– Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;

– Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление – декларацията;

–  Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

– Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

– В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

Размерът на еднократна парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително е, както следва:

За първо дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 400 лв.

За второ дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 500 лв.

За трето дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 600 лв.

Еднократната финансова помощ за раждане на дете от майка, постоянен жител на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение, е 600 лв.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here