Регионалният исторически музей в Плевен започна дигитализация на фонда си

0
330
Регионален исторически музей - Плевен

Регионален исторически музей – Плевен започна работа по изработване на електронен каталог на специализираната библиотека към музея и дигитализация на фонда със собствени средства. Това ще доведе до по-мащабно популяризиране на културно-историческото наследство на Плевен и региона, информират от културния институт.

Във фонда на музея се съхраняват над 240 000 музейни ценности – документални и веществени свидетелства за историята, материалната и духовната култура. Библиотеката при музея притежава над 15 000 тома специализирана научна литература, което я прави една от най-богатите музейни библиотеки в страната.

С навлизането на новите технологии се създават възможности и условия за по-бърз достъп и боравене с големите фондови и библиотечни масиви на музея. Чрез започналата дигитализация ще се постигне по-лесно и бързо документиране на различните видове паметници. Изграждането на база от данни, електронни каталози и дигитални изображения ще даде възможност за решаване на много изследователски и популяризаторски дейности. Ще се създадат възможности да се направят видими и лесно достъпни за потребителите непознати и „невидими“ до този момент музейни колекции и библиотечният фонд.

Предприетите първи целенасочени стъпки към дигитализация ще спомогнат Регионалният исторически музей да се превърне в предпочитано място и ще дадат по-добра перспектива за бъдещето му, убедени са от културния институт.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here