Регионалният исторически музей в Плевен ще е домакин на национална научна конференция с еконасоченост

0
344
Регионален исторически музей - Плевен

Регионалният исторически музей в Плевен ще е домакин на националната научна конференция “Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата”. Събитието ще е на 3 и 4 ноември и е посветено на 55 години от създаването на отдел „Природа“ в Плевенския музей.

По време на форума музейни работници, университетски преподаватели и представители на природозащитни организации ще представят съвременната визия на музеите, начините на съхраняване и експониране. Ще обсъдят ползите от партньорското им сътрудничество. Обект на дискусии ще е и ролята на музеите за популяризиране на природното наследство и природозащитното възпитание на подрастващите.

С лекции ще се включат участници от Националния природонаучен музей – София, СНЦ “Зелени Балкани” – Стара Загора, Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора, РИОСВ – Плевен, Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, от регионалните исторически музеи в Плевен, Русе, Бургас, ОП “Паркове и градини” – София, Природонаучния музей в Черни Осъм, Регионалния природонаучен музей – Пловдив, Историческия музей в Бяла черква, ИБЕИ при БАН, Медицинския университет – Плевен и др.

По темите са предвидени и дискусии.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here