Проф. д-р Добромир Димитров е новият ректор на плевенския Медицински университет с мандат на управление 2021–2025 г.

0
636
Проф. д-р Добромир Димитров

Проф. д-р Добромир Димитров е новият ректор на плевенския Медицински университет с мандат на управление 2021–2025 година. Той беше избран от академичната общност от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студентите, докторантите и администрацията на Общо събрание, провело се на 13 май 2021 г. От 206 гласували 201 подкрепиха тази кандидатура. Избрани бяха и ръководните органи на университета – председател е проф. д-р Славчо Томов, негов заместник – доц. д-р Павлина Йорданова, гласуван беше и съставът на Академичен съвет и Контролен съвет.

Проф. Добромир Димитров представи пред академичната общност детайлно мандатната си програма под мотото „Приемственост и новаторство за устойчиво развитие“. Сред основните й цели е след 4 години университетът да бъде дигитално и иновативно европейско висше училище с водещи и утвърдени позиции на картата на медицинското и фармацевтичното образование, с възрастово балансиран преподавателски състав, осъществяващ качествена и разпознаваема научноизследователска дейност и обучаващ  практически и теоретично подготвени медицински кадри, готови за съвременните предизвикателства на пазара на труда.

Проф. Димитров завърши презентацията си с думите: „Вярвам, че добрите и видими резултати са единствено продукт на колективната енергия, на потенциала, усилията и екипната работа на студентската и академичната общност.“

Проф. д-р Добромир Димитров е възпитаник на Медицинския университет в Плевен, лекар със специалност „Обща хирургия“ с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище – въвеждане на проблемно-базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на Телекомуникационния ендоскопски център и много други.

Проф. Димитров е натрупал полезен управленски опит, заемайки ръководни длъжности още от студентските си години – зам.-председател на Студентски съвет, секретар и председател на организационните комитети на първата, втората и третата Международна научна конференция за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. От 5 години той е част от академичното ръководство като зам.-декан на Факултет „Медицина“. Вече 13 години преподава съвременни познания в областта на хирургията. Ръководител е на Кръжока по онкохирургия от 9 години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here