сесия

Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ в Плевен ще ползва безвъзмездно за учебния си процес базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града – за периода от 16.09.2021 г. до 23.12.2021 г. Общинският съвет на Плевен прие решението единодушно на свиканата днес извънредна сесия с една точка в дневния ред. Постъпилото предложение е от директора на гимназията.

ПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ е държавно учебно заведение и е на издръжка на Министерство на образованието и науката (МОН). Гимназията е одобрена за финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2021 г. за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатичната и отоплителна инсталация на сградата, в която се помещава. За изпълнението на строително-монтажните работи вече има сключен договор с изпълнител и инвеститорски контрол, чието изпълнение трябва да започне след 15.09.2021 г.

Това налага изнасяне на учебния процес в друга учебна база за определен период от време. Като възможен вариант, след оглед и на базата на закритото ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в жк „Сторгозия“, е установено, че сградата е в добро общо състояние и е подходяща за нормален учебен процес. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Плевен бе закрито, считано от 01.09.2020 г., след решение от 30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен и съгласно Заповед от 30.09.2020 г. на МОН.

След обсъждане Общинският съвет реши, че е налице фактическата възможност базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града да бъде предоставена за нуждите на ПГ по облекло и текстил за срок от 16.09.2021 г до 23.12.2021 г. Положително становище по въпроса има и от РУО – Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here