Представители на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор обсъдиха проектната готовност на Плевен на конференция

0
101
БТА - форум, проекти

Темата за проектната готовност на общините събра на среща днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Плевен представители на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор. Конференцията „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се организира по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия. За дискусията в Плевен пристигна и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който се срещна и с кмета на Общината д-р Валентин Христов. По време на разговора двамата обсъдиха идеи за присъствието на Плевен в новинарския поток на национално и международно ниво.

От името на местната власт в днешния форум се включиха председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и Камелия Горненска, началник-отдел „Наблюдение и контрол на програми и проекти“ в Общината.

Работата по европроекти трябва да бъде сред основните приоритети за всяка една община, посочи в началото на срещата областният управител Николай Абрашев и подчерта важността на сътрудничеството между институциите на държавно и местно ниво. Председателят на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански коментира и конкретно проектната готовност в община Плевен: 

„Проектната готовност е изключително важна за Плевен, защото е сериозно перо, въз основа на което можем да подобрим инфраструктурата на града, да направим Плевен и общината по-привлекателни за хората и да накараме младите да избират родното място за своето развитие. Затова и необходимостта Плевен да има добре подготвени екипи за работа по европейските програми бе сред основните теми, на които обърнахме внимание още в началото на мандата ни. По мое мнение Плевен разполага с всичко необходимо, за да бъде в класацията на най-добрите градове за живеене у нас – имаме красива природа, изключително добре развита образователна и здравна сфера, културни и исторически обекти. С малко повече усилия и добър екип за подготовката на проекти можем да направим още много за нашия регион“.

По отношение на конкретни проектни идеи председателят на Общинския съвет акцентира върху няколко предложения:

„Работим за това Плевен да бъде зелен и достъпен град. За постигането на тази цел използваме възможностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и подготвяме проект за озеленяването на града. В този мандат Общината залага и на модернизацията на материално-техническата база на учебните заведения. Друг приоритет в работата на екипа е Плевен да бъде активен и интегриран град. По програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. сме с висока степен на проектна готовност по приоритет „Интегрирано градско развитие“. Усилията ни са насочени и към финансирането на три важни проекта за Плевен, за които разчитаме изключително много на подкрепа от страна на държавата. Първият от тях е изграждане на Спортната зала – съоръжение за 3 200 души и 358 паркоместа, предвижда се да е многофункционална с възможности за различни спортове – волейбол, тенис, фехтовка, баскетбол и др. Сумата за изграждането е около 30 милиона лв. Вторият основен проект за Плевен е свързан със стадион „Плевен“ – ще се ремонтират игрището с пистата и секторът за официалните гости, а на втори етап – трибуните. Около 20 милиона лв. ще бъдат необходими за цялата реконструкция. Третият приоритетен проект е кръгово кръстовище на изхода за София“, обясни доц. д-р Малкодански.

По Плана за интегрирано градско развитие за община Плевен са предвидени над 70,7 милиона лв., посочи в рамките на срещата и Камелия Горненска. „Прави се всичко необходимо в посока възможностите, които ни предоставя програмният период 2021-2027, изцяло да бъдат посрещнати от нас за решаване на идентифицираните нужди за нашия град, за неговите жители и гости“, заяви началникът на отдел „Наблюдение и контрол на програми и проекти“ в Община Плевен. Тя посочи, че по Плана за интегрирано градско развитие за Община Плевен са предвидени над 70,7 милиона лв. В определения срок по Плана са подадени 15 проектни предложения от заинтересованите и допустими страни. Те са на обща стойност над 162,2 милиона лв. Отпаднали са три проектни намерения, а 12 от тях са приоритизирани в списък с основни и резервни проектни намерения на стойност 159 милиона лв.

Част от тях са и три проектни намерения на Община Плевен. „Първото е изпълнение на мерки в образователната инфраструктура на шест детски учебни заведения и изграждане на едно ново училище за 28,5 милиона лв. Втората проектна идея е доразвиване на интегрирания градски транспорт на територията на града и общината за 29,5 милиона лв. Предвижда се доставка на още електрически автобуси, реконструкция на контактната мрежа, подобрение на токоизправителните станции и изграждане на места за зарядни станции, както и фотоволтаични централи за собствени нужди на общинския превозвач. Системата за видеонаблюдение ще бъде обновена и надградена. Генералният план за организация на движението също ще бъде разработен, заедно с Плана за устойчива градска мобилност“, заяви още Горненска. По думите ѝ една от важните проектни идеи е изтегляне на автомобилния поток от централна градска част с цел по-бърз и лесен достъп. 

С евросредства се предвижда в Скобелевия парк да бъде изградена още зелена инфраструктура, паркоалеи, осветление, видеонаблюдение, реновация на съществуващите паметници и сграден фонд. В Регионалния исторически музей е планирано изграждане на амфитеатър и нова експозиционна зала с цел градът да стане по-привлекателен и предлагащ по-добри туристически продукти, добави Камелия Горненска. Тя обобщи, че към момента Община Плевен изпълнява 10 проекта за 46 милиона лв. от европейските фондове и е в добра проектна готовност.

Информация по темата представиха и от Областния информационен център, като посочиха, че в областта през изминалия програмен период 2014-2020 са сключени 1 150 договора с европейско финансиране. Общата стойност на инвестициите е над 456 милиона лв. Това е два пъти повече като инвестиции и договори в сравнение с предходния програмен период, коментира Игнат Димитров, управител на Центъра. Той представи и новостите в програма „Иновации и конкурентоспособност“ и приоритети, заложени в нея. Посочи и условията за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“.

В дискусията взеха участие още представители и на „Енеркемикал“ ЕООД – град Белене, на сдруженията „Мечи чал – Рожен“ и „ОбзорАрт“.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here