Предоставят къщата на ген. Иван Винаров в парк „Кайлъка“ за безвъзмездно ползване за 10 години на фондация „Аз съм Кайлъка”

0
3874
Кайлъка

Общински съвет – Плевен прие решение да се учреди безвъзмездно право на ползване за фондация „Аз съм Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в парк „Кайлъка”. Става дума за едноетажна сграда, ползвана от ген. Иван Винаров в последните години от живота му. До 1991 г. имотът е бил музеен кът, който впоследствие е бил закрит. Към момента сградата е в лошо и неподдържано общо състояние.

В писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански, внесено от Людмила Дяковска в качеството й на председател на УС на фондация „Аз съм Кайлъка”, се посочва, че желанието на Фондацията е вилата да им бъде предоставена безвъзмездно за ползване и стопанисване за 10 години. След дебат съветниците подкрепиха предложения срок, като допълниха текста с нова точка, която гласи, че в рамките на първите 3 години след сключване на договора обектът в парка, предоставен за безвъзмездно право на ползване на „Аз съм Кайлъка”, трябва да бъде приведен във вид, годен за експлоатация.

Средствата, необходими за ремонтно-възстановителни дейности, както и консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на къщата, ползвана от ген. Иван Винаров в „Кайлъка“, ще бъдат изцяло за сметка на ползвателя в лицето на Фондацията, е записано още в решението на Общинския съвет.

Фондация „Аз съм Кайлъка“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Една от целите й е възстановяването на парковата част, в това число и знакови за парка и града забележителности, каквато е къщата, в която е живял ген. Иван Винаров.

Идеята на фондацията е след ремонт и възстановяване на къщата в нея да бъде създадена експозиция, посветена на личности, повлияли положително на развитието на Плевен. Работното име на колекцията е „Аз съм Плевен“ и има подкрепата на Регионалния исторически музей, Министерство на културата и структурите на Държавния архив.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here