Плевенското читалище „Лик“ започва нов младежки проект

0
192
проект Лик

Плевенското читалище „Лик“ започна изпълнението на новия младежки проект „Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“. Дейностите са подкрепени от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025)г., ключова област 1. „Младежки дейности и младежка работа“ със средства в размер на 29 045 лв.

Повече от 320 момичета и момчета на възраст 15-19 години от градовете Плевен, Левски и Кнежа, включително и такива в социален риск ще имат възможност да станат част от обучения, специални събития, личностно развиващи ателиета, дискусии в периода юли 2023 г. – януари 2024 г. Към тях се присъединяват вече опитни, бивши лидери на Младежки доброволчески център ЛИК.

Подкрепа за провеждането на срещите и за ангажирането на младите оказват читалищата „Борба – 1896“ – Кнежа и „Георги Парцалев – 1901“ – Левски и представители на образователни, социални и общински институции и структури. „Това е естествен повод за повишаване на професионалната мотивация и опитност; възможност за споделяне на опит, ресурси, идеи за съвместна работа не само на местно, но и на областно ниво“, поясняват създателите нап роекта.

„Стъпка напред!“ е продължение на традиционния и устойчив във времето ангажимент на читалище „Лик“ към младите, свързан с осигуряване на алтернативни възможности за личностно развитие, осмисляне на свободното време, неформално образование, откриване и стимулиране на активни и креативни младежи и насочването им към общественополезна работа.

Общо шест дейности, само през м. юли, дават възможност на младите хора на възраст 15-19 години да дискутират по теми, идентифицирани като техни нужди и потребности: Струва ли си да инвестираме в себе си?, Как можем да учим извън училище?, Дали „кой си ти“ е по-важно от „кой не си“? и др.

Заниманията ще са под формата на ролеви игри, интерактивна работа и много забавления, уточняват авторите на проекта.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here