Плевенският туристически център вече е сертифициран

0
163
Туристически център

Общинският туристически информационен център в Плевен вече е сертифициран, информират от пресцентъра на Община Плевен. Комисия държавни експерти от Дирекция „Туристическа политика” при Министерството на туризма установи на място, че Центърът изцяло отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 2 на Министерството на туризма за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове и Националната мрежа на сертифицираните туристически информационни центрове.

Сред най-важните условия за получавана на сертификат са Центърът да се намира в централната част на града, да е в близост до културно-исторически обекти, да поддържа собствена Интернет страница, да има обучен екип, който да владее чужди езици, да предлага безплатни рекламни материали за забележителностите на общината, да има осигурена достъпна среда и паркомясто за хора с увреждания.

Нещо повече – Плевенският туристически център единствен от останалите 14 сертифицирани в страната разполага с киоск, предоставящ информация на български, английски и руски език за културно-историческите обекти; природните забележителности; местата за настаняване, хранене и развлечения; висшите учебни заведения, телефоните на Спешна помощ и ОД на МВР; разписанията на градския и извънградския транспорт и др. В сайта на Центъра и киоска ежеседмично се актуализира програмата за предстоящи културни и спортни събития в община Плевен.

След получаване на сертификата предстои да бъдат поставени указателни информационни табели за местонахождението на Центъра при входовете на Плевен и в централната му част.

Наличието на сертификата осигурява вписване на Центъра в Националния туристически регистър и Националната мрежа на сертифицираните туристически центрове у нас и отрежда място на Община Плевен като туристическа дестинация на картата на България, респективно и на тази на Европейския съюз. Служителите в Центъра вече трябва да представят в Министерството на туризма ежемесечни отчети за броя посетители в културно-историческите обекти, броя на нощувалите и броя на посетилите Центъра.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here