Плевенският Областен кризистен щаб за борба с COVID-19 разреши провеждането на културни мероприятия

0
748
Областен кризистен щаб за борба с COVID-19

Културни и развлекателни мероприятия – кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито. Това реши плевенският Областен кризистен щаб за борба с COVID-19 с председател от д-р Красимир Трифонов – заместник-областен управител на област Плевен, който заседава днес. При настаняване зрителите трябва да са най–малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, задължително е и поставянето на защитни маски за лице. Разрешението влиза в сила от 00:00 часа на 17.03.2021 г.

Сред останалите решения, с които се изменя и допълва Заповед №РД-01-90/10.03.2021 г., е да се допускат посещения в МОЛ-овете при спазване на определени противоепидемични мерки, а точка 2 се изменя така: „Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на следните дейности:

а/индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

б/олимпиади и състезания, когато не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда;“

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here