Плевенският Медицински университет ще е домакин на XXV-я Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие

0
597
Медицински университет - Плевен

В периода от 28 до 30 май 2021 г. в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) на Медицински университет в Плевен (МУ – Плевен) ще се проведе XXV-я Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие. Регистрацията за научния форум започна на 15 декември 2020 г. и ще продължи до 15 март 2021 г.

Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящия конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ – Плевен. Изтъкнати учени ще бъдат гост-лектори на събитието – те са утвърдени в своите области специалисти от Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия.

Участниците ще имат възможност да се изявят с устни презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие, са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна биология. Официалният език на конференцията е английски.

Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани на сайта на МУ-Плевен:

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here