Плевенската ПГ по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” чества патронния си празник

0
907
Химията

Плевенската Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” чества своя патронен празник днес, 18 февруари. Събитието се провежда в училището, като се предава пряко на страницата му във Фейсбук – https://www.facebook.com/pgeht.prof.asen.zlatarov.pleven. В специално подготвен празничен концерт десетки ученици демонстрират разнородните си таланти – рецитират на различни езици, пеят, свирят на музикални инструменти и танцуват.    

Гимназията има дългогодишни традиции в подготовката на кадри, които успешно се реализират на пазара на труда. Обучението се провежда в двадесет специализирани кабинета, оборудвани с мултимедийни системи, дванадесет лаборатории по компютърна техника, шест кабинета по информатика и информационни технологии, две лаборатории по фотоволтаични системи, три специализирани кабинета по химични технологии, две лаборатории за химически анализ и една лаборатория за микробиологични и биохимични анализи.

ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров” има своята 56-годишна история. Училището е създадено през 1966 година със заповед на Министерството на народната просвета – №1-860 от 15 август 1966 година като Средно професионално техническо училище по индустриална химия и е на подчинение на Министерството на химията и металургията. Целта на създаването му е да подготвя кадри за нуждите на изграждащият се тогава Нефтохимически комбинат край Плевен.

15 септември 1966 година е първият учебен ден за първия випуск на училището. Приети са 249 ученици в две специалности: “Технология на нефта” и “Контролно-измервателни прибори и автоматика в химическата промишленост”. През следващите години се въвеждат нови специалности, свързани с производството на полимери, стъкларски изделия, с поддръжката и ремонта на машините и апаратите в химическата промишленост. Учебните занятия се провеждат в сградата на Учителския институт в гр. Плевен, а малко по-късно – и в класните стаи на ТСА “Никола Фичев”.

Първите няколко години колективът работи при много тежки условия – липсват помещения и учебно-материална база. Производствената практика се провежда в Нефтохимическия завод в гр. Бургас, тъй като рафинерията край Плевен още не е завършена.

На 16 февруари 1968 г. колективът и учениците на училището тържествено приемат за свой патрон името на видния български учен-химик и педагог професор д-р Асен Златаров. С указ на Президиума на Народното събрание е утвърдено името на училището – СПТУ по индустриална химия “Асен Златаров”.

Първият випуск се дипломира през май 1969 година. На 20 януари 1971 г. е направена първата копка за построяването на собствена сградата, а на 11 април 1972 година е проведен първият учебен ден в нея.

Училището е първото в региона, притежаващо собствена компютърна лаборатория. На 13 ноември 1984 г. тържествено е открит комплекс по автоматизация и електроника с компютърна лаборатория и собствено телевизионно студио от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и министъра на професионалното образование на СССР Н. Петровичев.

През 1987 г. училището е обявено за комплексен национален първенец в системата на професионалното образование за 1986 г. Наградено е със Знаме на трудовата слава и 10 000 лв парична премия.

През септември 1990 г. е приета първата паралелка “Технология на полимерите”. Следващата учебна година е разкрит прием по втора паралелка с четиригодишен срок на обучение “Машини и апарати в химическата промишленост”, а за учебната 1992-1993 г. е осъществен прием на трета такава паралелка по специалността “Технология на опазване на околната среда”. Логичният завършек на преструктурирането на училището е преименуването му със заповед на МНО от 20 май 1994 година в Техникум по химични технологии “Проф. Асен Златаров”.

От учебна 1999–2000 г. в техникума се обучават ученици след завършен седми клас в паралелки с интензивно изучаване на немски език по специалностите: “Технология на опазване на околната среда” и “Микропроцесорна техника”. А от учебната 2004/2005 се приемат ученици от осми клас по специалността “Компютърна техника и технологии” от осми клас с интензивно изучаване на немски език.

Във връзка с преструктурирането на средното образование в страната със заповед на МОН от 7 април 2003 година училището е преименувано на Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here