Плевен става част от Националната асоциация на председателите на общински съвети

0
141
Доц. д-р Иван Малкодански
Доц. д-р Иван Малкодански

Председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански ще представлява Плевен в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Решението бе предложено и прието от местния парламент на януарското редовно заседание.

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ) е създадена през 2004 год., основната й задача е да подпомага дейността на представителите в местната власт и да работи за повишаване на административния капацитет по места. Асоциацията популяризира, предлага и отстоява свои и други проекти на нормативни актове в областта на местното самоуправление, участва в работата на държавни органи при разработване и решаване на проблеми, свързани с дейността на местните власти. Освен това оказва консултантски и експертни услуги на своите членове и партньорски организации, организира информационен обмен, инициира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие.

„Плевен до момента не е имал свой представител в асоциацията, в която членуват едни от най-големите общини в страната. Участието е възможност за комуникация с представителите на другите общини по важни теми, обмяна на опит и участие в съвместни проекти с национално и европейско финансиране“, коментира доц. д-р Малкодански. Той допълни, че неговата цел е не само да бъде член на асоциацията, но и част от управителния ѝ съвет.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here