ОУ “Васил Левски” в с. Беглеж спечели патриотичен проект по НП „България – образователни маршрути“

0
562
Копривщица
Копривщица, снимка: koprivshtitza.com

Основно училище „Васил Левски“ – с. Беглеж, спечели проект за патриотично образование и възпитание по Националната програма „България – образователни маршрути“, модул: „Културните и научните институции като образователна среда“. За успешната реализация на предвидените активности ще допринесе гостуването на д-р Искрен Красимиров, основател на родолюбивия проект „НЕзабравима България“.

Дейностите включват участието на учениците в пет образователни спектакъла. Един от тях е “Народните будители” с главни герои Св. Паисий Хилендарски, Св. Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Петко Славейков и Иван Вазов. “Апостолите” ще представи Васил Левски, Георги Раковски, Любен Каравелов, Ангел Кънчев и отец Матей Преображенски. “Революционерите” разказва за Георги Бенковски, Райна Княгиня, Захарий Стоянов, Панайот Волов и Тодор Каблешков, „Първоучителите” е за Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици, Св. княз Борис-Михаил и цар Симеон Велики, а спектакълът “Войводите” е с главни герои Христо Ботев, Панайот Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

По проекта се предвижда организирането на две еднодневни екскурзии до градовете Копривщица и Трявна. Посещенията на музеите в тях е свързано с календарно-тематичния учебен план за деня – в рамките на 6 учебни часа. Акцентът ще е върху периода на Възраждането и фолклора на българите, като темите са от учебните предмети “Човекът и обществото”, “Изобразително изкуство” и “Технологии и предприемачество”.

„Реализирането на дейностите по проекта ще събуди интереса на учениците към българския език и писменост, към историята ни, ще ги мотивира да търсят, проучват, анализират и пресъздават, ще възпита у тях чувство на родолюбие и патриотизъм“, убедени са от ОУ “Васил Левски” – Плевен.

Общо 27 099 ученици от 400 училища от цялата страна са включени в Националната програма „България – образователни маршрути“. Това е нов модул от програмата и е насочен към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, за да се даде възможност за участие на повече ученици. Модулът предвижда провеждането на образователни маршрути с продължителност от 2 до 5 дни до обекти по избор от одобрен списък от МОН, както и други обекти по избор на училищата в съответствие с техните образователни интереси и специфика.

Бенефициенти на средствата по модула са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български държавни училища в чужбина и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here