Откриха официално изцяло обновената зала „Катя Попова“

0
238
Зала

Изцяло ремонтираната и модернизирана по проект зала „Катя Попова” беше открита днес. Кметът на Община Плевен Георг Спартански приветства присъстващите и подчерта, че дейностите са извършени в условията на икономическа и политическа криза, при липса на правителство и приети държавен и общински бюджети.

„Въпреки всичко това, аз съм удовлетворен, защото свършихме добра работа. Посетителите на залата, както и репетиращите и гостуващите дейци на културата ще могат да се наслаждават спокойно на изкуството в комфортни условия и перфектна акустика“, каза още той. Именно в плевенската зала „Катя Попова“ е един от трите в страната най-модерни пултове, с помощта на който качеството на озвучаването е отлично. На церемонията присъстваха заместник-кметовете Стефан Милев, „Проекти и хуманитарни дейности“, и Милен Яков, „Финанси и икономика”, Мирослав Илиев, ръководител на проекта, представители на фирмите изпълнители на дейностите, журналисти и служители от общинска администрация.

Сградният фонд и материално-техническа база на зала „Катя Попова” са подобрени чрез извършване на основен ремонт, приложени мерки за енергийна ефективност, осигурена достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба за евакуация. Осигурен е и достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение. Извършен е ремонт на целия покрив на сградата, на съществуващите санитарни възли, а за хората в неравностойно положение са изградени нови. Направен е основен ремонт и на помещенията за артистите.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Общата му стойност е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. безвъзмездна финансова помощ, 427 092,94 лв. с финансов инструмент и 6 264,00 лв. – собствено финансиране.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here