Одобрени са проектите за саниране и енергийна ефективност на ДКТ „Иван Радоев“ и спортната зала „Спартак“ в Плевен

0
395
ДКТ "Иван Радоев" - театър

Одобрени са проектите за саниране и енергийна ефективност на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ и спортната зала „Спартак“, информират от Община Плевен. Финансирането се отпуска по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата ще бъдат инвестирани чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ. Общо за страната се предоставят 188 млн. лева, с които ще бъдат обновени знакови сгради на културата и на спорта. 

За Плевенския театър безвъзмездното финансово подпомагане е в размер 1 908 351.41 лв., а съфинансирането е 195 480 лв. За зала „Спартак“ са предвидени 2 499 151 лв. безвъзмездно финансово подпомагане и съфинансиране в размер на 317 372 лв.  

Зала „Спартак“

Одобрен е и проект на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен. Проектното предложение е за текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия в сградата на РСПБЗН – Кнежа, и текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на РСПБЗН – Никопол.

Целта на проектите е след ремонтите съответните сгради да постигнат енергопотребление минимум клас „В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here