Общинският съвет даде съгласие по проекта за ремонт на зала „Катя Попова“ в Плевен

0
784
Общински съвет - Плевен

Общинският съвет на Плевен даде единодушно съгласие Общината да кандидатства с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по процедура на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Решението бе прието на днешното заседание с 39 гласа на общинските съветници в залата.

Съгласно насоките за кандидатстване, Община Плевен е в процес на подготовка на проектното предложение за залата чрез насочени инвестиции и интервенции за обновяване, обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в т.ч. и асансьорна уредба.

Посоченото има надграждащ ефект и добавена стойност на вече осъществени инвестиционни намерения, както и допълнително подобрява градската среда, се посочва в предложението. В него е записано още, че разработването на настоящия проект е свързано и с усвояването на неусвоен финансов ресурс в общинската Инвестиционна програма за социална инфраструктура.

Предвидената обща продължителност на проекта за ремонт на зала „Катя Попова“ е 26 месеца, като стойността му е 2 695 892,36 лв. с ДДС. Предвижда се комбинирано финансиране от три финансови източника – с кредит от Регионалния фонд за градско развитие, с безвъзмездна финансова помощ по линия ОПРР 2014 – 2020 г. и със собствени средства на Община Плевен в размер на 0,23 % от общата сума.

Срокът за внасяне на проектното предложение от Община Плевен е до 28 февруари 2021 год.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here