Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да изтегли заем за ремонта на зала „Катя Попова“

0
535
зала "Катя Попова"

С 31 гласа „за“, 9 „въздържал се“ и нито един „против“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на заем/кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД като съфинансираща институция. Съветниците одобриха предложението след дебат и пояснения по него, направени от общинската администрация. Определеният максимален размер на заема е не повече от 427 092,94 лв с ДДС, гласи решението на местния парламент.

Със свое решение от януари тази година Общинският съвет в Плевен единодушно даде съгласие Общината да кандидатства с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по процедура на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. В изпълнение на това решение Община Плевен е извършила необходимите действия за окомплектоване и подаване на проектното предложение в посочения срок 28 февруари 2021 г. Заложената обща продължителност на проекта е 26 месеца, стойността му е 2 695 892,36 лв. с ДДС.

В януарското решение е записано още, че средствата за реализация на проекта ще бъдат осигурени чрез комбинирано финансиране от три финансови източника – с кредит от Регионалния фонд за градско развитие, с безвъзмездна финансова помощ по линия ОПРР 2014 – 2020 г. и със собствени средства на Община Плевен в размер на 0,23 % от общата сума. С днешното решение съветниците на практика дадоха зелена светлина и за финансовото обезпечаване на проекта за ремонта на залата.

Срокът за усвояване на кредита е до 26 месеца след датата на сключване на договора, но не по-дълъг от 31.12.2023 г. и не по-дълъг от срока за завършване на проекта съгласно подписания договор за БФП. Упълномощава се кметът на Община Плевен да подпише договора за сумата по заема при условията, посочени в решението на Общинския съвет.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here