Община Плевен подписва Меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките

0
56
Плевен - цветя, лалета

Тържествено подписване на Меморандум за сътрудничество между Българската академия на науките, представлявана от нейния председател акад. Юлиан Ревалски, и Община Плевен, представлявана от кмета д-р Валентин Христов ще се състои на 29 май, от 11.30 ч., в Заседателната зала на Община Плевен.  

Тържественото събитие се организира от Регионалния академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с Българската академия на науките (БАН), Община Плевен и Медицински университет – Плевен. Споразумението за сътрудничество се подписва за трети път между Общината и БАН, като неговата продължителност съгласно решение на Общински съвет – Плевен, е за период от 5 години.

С подписването на документа страните по него се ангажират да си сътрудничат при разработването на научноизследователски и научно-приложни проекти, свързани със социално-икономическото развитие, образованието, бизнеса, подобряване качеството на живот, опазване на околната среда, развитието на туризма и устойчивото използване на природните ресурси на територията на Община Плевен, както и в проекти с европейско финансиране.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here