Лектория на тема “Фактори за изчезване на пчелните семейства“ ще се проведе в Плевен 

0
50
Пчели
Снимка: agri.bg

Лектория на тема “Фактори за изчезване на пчелните семейства“ ще се проведе в Плевен. Събитието ще е на 29 май 2024 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ и се организира от Регионалния академичен център на БАН (РАЦ) – Плевен и Съюза на учените (СУБ) и с подкрепата на Община Плевен. Лекцията е част от ежегодния цикъл информационно-обучителни събития, организирани от РАЦ – Плевен. Лектор на форума ще бъде доц. д-р Юлиян Станчев, председател на Областния пчеларски съюз – Плевен, член на Консултативния съвет по пчеларство към Министерството на земеделието, преподавател по информатика във ВВВУ „Г. Бенковски“, член на СУБ – клон Плевен.

Лекцията е посветена на обществено значима екологична тема, която е в контекста на осъществяването на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН – Цел 15: Живот на земята, и на Националния списък с показатели за наблюдение и отчитане по постигане напредъка по Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации, поясняват организаторите на събитието. През 2017 г. с резолюция на ООН 20 май е обявен за Световен ден на пчелите и има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите за биологичното разнообразие, екосистемите и тяхната защита. Темата е актуална през последните години във връзка със световния проблем за изчезването на пчелите, върху който акцентира докладът на Междуправителствената платформата за наука и политика по биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES), орган към ООН.

Доц. Станчев ще представи мнението на научната общност относно тревожната тенденция на загуба на пчелни семейства и мултифакторния произход на феномена. Ще сподели и информация за причините и рисковите фактори, водещи до възникването му, информира доц. Теодора Вълова, координатор на РАЦ – Плевен и зам.-председател на СУБ – клон Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here