Община Плевен подписа споразумение за взаимодействие с Дружество „Военноинвалид“

0
80
Военноинвалидите - Община Плевен

Споразумение за съвместна работа и взаимодействие беше подписано днес между Община Плевен от кмета д-р Валентин Христов и Дружество „Военноинвалид“ в лицето на неговия председател Илиян Христов. Инициативата беше стартирана дни преди 17 февруари – Ден на спонтанните актове на доброта, празник на любовта и грижите към ближния, независимо от неговата националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения.  

Като първа стъпка в рамките на споразумението Община Плевен предостави ваучери за храна на 40 от най-крайно нуждаещите се от общо 95 членове на Дружеството. Средствата бяха събрани с дарителска акция от общински съветници и служители в общинската администрация. „Важното на първо място е да сме добри хора, трябва да си помагаме в трудни ситуации“, подчерта д-р Христов. „Стремежът на Община Плевен ще бъде утвърждаване на дарителските кампании с цел подпомагане на нуждаещи се, не само военноинвалиди. Нека бъдем добри, без да търсим отплата“, призова кметът.

„Надяваме се, че това е само първата от многото стъпки за сътрудничество, военноинвалидите сме на последното социално стъпало в страната и сме далеч под линията на бедност. Пенсията на военноинвалидите у нас е от 318 до 417 лв. Родителите на загинали по време на изпълнение на военна служба получават по около 400 лв. на месец заради загубата си. Средствата са крайно недостатъчни и всеки жест като днешния е помощ за хората“, допълни председателят на дружеството Илиян Христов.  

Той благодари на местната администрация за помощта и връчи благодарствени грамоти от името на председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на кмета д-р Валентин Христов, на председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, на заместник-кмета Елина Димитрова и на началника на отдел „Здравеопазване“ д-р Елза Пачева. 

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here