Община Плевен организира информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“

0
115
Областна администрация - Плевен

Община Плевен, в качеството си на териториален орган и потенциален кандидат по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, организира информационен ден за широката общественост за възможностите за подаване на проектни идеи от всички заинтересовани страни и обсъждане на проектните идеи, които общината предвижда да подаде.

Събитието ще се проведе на 10 април, сряда, от 16:00 ч., в зала „Плевен“ (в сградата на Областна администрация – Плевен).

Ще бъдат разяснени възможностите за участие на различните групи заинтересовани страни в процедурата за подбор и в партньорски проектни идеи, съвместно с Общината. Общината ще представи и своите намерения за участие с проектни идеи в процедурата по подбор.

Заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи. Събитието е възможност за гражданите да се запознаят с бъдещите намерения на Общината и да подкрепят изпълнението на проектите на следваща фаза, както и възможност за доразвиване и надграждане на проектните идеи на Общината или на други заинтересовани страни, които да прераснат в интегрирани партньорски проектни идеи.

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 и на началната страница на Община Плевен https://pleven.bg/.

Пряк път към ПИРО на община Плевен: https://pleven.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie/proekt-piro.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: proekti@pleven.bg.

Крайният срок за подаване е до 09.05.2024 г.

Информация: Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here