Обновяват и модернизират училищата „Д-р Петър Берон” и „Стоян Заимов” след одобрени проекти на Община Плевен

0
1355
ОУ "Д-р Петър Берон"
ОУ "Д-р Петър Берон"

Два проекта на Община Плевен по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ – процедура ,,Модернизация на образователна среда“, са одобрени и предстои да бъдат реализирани. Това са проектните предложения „Обновяване и модернизация на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен“ и „Обновяване и модернизация на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен“.

Изготвеният работен проект за сградата на СУ „Стоян Заимов“, което посещават 636 ученици, предвижда вътрешен основен ремонт на настилки, тавани, стени, ремонт на санитарни възли и дилатационни фуги, внедряване на мерки за енергийна ефективност. Във връзка с осигуряването на достъпна среда се предвижда изграждането на нов асансьор с необходимите параметри и реконструкция на санитарни възли, като се обособява по една достъпна тоалетна на етаж. Ще се изпълнят рампи с ръкохватки съгласно нормативните изисквания. За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути ще бъдат поставени тактилни ивици в жълт цвят.

Проектът предвижда подмяна на отоплителната инсталация на цялата сграда, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, монтаж на нови термопомпени бойлери за всички санитарни помещения, ремонт на всички покриви с нова хидро- и топлоизолация. Ще бъдат монтирани фотоволтаични панели и акумулаторен парк, а добитата енергия ще се използва за собствени нужди. Премахната ще бъде компрометираната топлоизолация по всички фасади и ще се положи нова, планира се цялостна подмяна на дограмите, входните врати и витрини. Продължителността на дейността е 24 месеца, стойността е 4 227 336.54 лв. с включен ДДС.

Проектът за ОУ „Д-р Петър Берон“, в което се обучават 720 ученици, предвижда инвестиции в материалната база за 2 892 377.95 лв. Обновяването и модернизирането на сградата на училището ще доведе до клас енергопотребление „А“ при сегашен установен „G“, в резултат на изпълнението на дейностите ще се осигури материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура с по-комфортни условия за работа и учене. Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външни стени, на скатните покриви, цялостна подмяна на дограмата, нова централизирана отоплителна система на директно изпарение с модулна инсталация, инсталиране на ВЕИ за собствени нужди, с която ще се покрият средно 70 % от електроенергията на сградата.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here