Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен

0
229
Съдове за разделно събиране на отпадъци

От днес започна поставянето на новите съдове за разделно събиране на отпадъци в Плевен. Договорът между „Еко партнърс България” и Община Плевен е подписан на 25 януари и е със срок 5 години, а предметът му е организиране на система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса, стъкло, метал), образувани от домакинства и обслужващите ги учреждения и фирми в жилищни райони.

За контейнерите са предвидени общо 140 места, като за разлика от предишната практика, настоящите съдове са два вида – жълт метален контейнер, тип „иглу”, с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, и зелен метален контейнер, тип „иглу”, с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.

Предимствата на двуконтейнерния модел са значителното облекчаване на домакинствата в разделното събиране и повишаване по този начин на събраните количества и заемането на по-малко пространство. Новите съдове с обяснителна маркировка с информация какво се изхвърля в тях се поставят до съществуващите контейнери за битови отпадъци.

„Еко партнърс България” АД – София е най-новата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, учредена през 2016 г. Компанията е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а постъпилите средства се инвестират в изграждането и развитието на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

От създаването си до днес с „Еко партнърс България” е изградило системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 14 общини на територията на страната, с общо обхванати в системи за разделно събиране над 740 000 жители, обслужвани от над 3200 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 5 400 000 литра.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here