Нова компютърна техника получиха учениците в седемте центъра за настаняване от семеен тип в Плевен

0
355
komputri

Нова компютърна техника получиха 60 ученици в седемте центъра за настаняване от семеен тип в Плевен, информират от пресцентъра на Община Плевен. Закупени са и са предоставени 28 преносими компютри с лицензиран софтуер, 28 таблета и 7 мултифункционални устройства.

Придобивките са по проекта „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен”, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Общата му стойност е 29 988 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на проекта цели постигането на непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип от I до XII клас чрез осигуряване на технически средства в седемте центъра за настаняване от семеен тип в Плевен.

Проектът се финансира от утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, и домове за деца, лишени от родителска грижа, която се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Авторите на проекта смятат, че изпълнението му осигури подкрепа за личностно развитие, социализация и непрекъснат образователен процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, както и ще се подпомогне тяхната самостоятелност. Ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, което е предпоставка за преминаване в следваща форма на обучение и професионална квалификация, както и за по-добри шансове за професионална реализация на пазара на труда.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here