Номинираха проф. Пенка Абрашева за „Дарител на Държавен архив – Плевен през 2019 г.“

0
707

Държавен архив – Плевен номинира проф. д. с. н. Пенка Абрашева за „Дарител на архива през 2019 г.“ Признанието е за дарени документи от нейната дейност на ведомството. Проф. д.с.н. Пенка Христова Абрашева е първата жена в историята на Института по лозарство и винарство – Плевен, заемаща последователно длъжностите научен секретар, завеждащ секция и директор. Научноизследователската и научно-приложната й работа разглеждат проблемите за вирусните и вирусоподобните заболявания по лозата и установяване на схеми и методи за борба с тях. Дългогодишните й постижения са представени в общо 174 самостоятелни и колективни публикации, в това число 19 книги и брошури. Документите от живота и дейността на проф. Пенка Абрашева са предадени лично от нея доброволно и безвъзмездно. Те включват нейна лична кореспонденция, статии и фотодокументи, поздравителни адреси и покани, обхващащи периода 1962 – 2019 г.

Днешният 9 юни 2020 г., който е Международния ден на архивите, е избран от проф. Абрашева, за да дари на Държавен архив – Плевен още свои материали в снимки и документи, отразяващи и допълващи нейните жизнен път и дейност.

Държавен архив – Плевен обяви и номинациите си в други категории, които прави за поредна година. За „Приятел на архива през 2019 г.“ е избрана Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен – отличието се отнася за директора, учителския колектив и учениците. През 2019 г. по покана на ръководството на гимназията двама служители на Архива стават ментори на ученици-доброволци в състезание за наградата на херцога на Единбург. В резултат на сътрудничеството е създадена ученическа статия по материали, съхранявани в Архива, която е публикувана в електронен сайт. Освен това ученици издирват документи и подготвят документална изложба, която е представена в изложбената зала на Държавен архив – Плевен.

Училището е и партньор на Архива в дейности по изпълнение на проекта „Позитивни спомени от старите негативи“, финансиран от Националния фонд „Култура“. С ученици-доброволци от клуб „Възрожденци“ при гимназията са проведени беседи и открити уроци. Младите приятели на Архива подбират визуализирани кадри негатив, от които изготвят дигитална изложба по проекта, качена сайта на гимназията.

За „Читател на 2019 г.“ регистрите за посещенията в читалнята на архива посочват Здравка Балабанова, която е и дългогодишен служител на архива преди години.
Тя работи през 2019 г по теми, свързани с проучвания за Народен парк „Кайлъка“, и издири материали за родното си село Стежерово.

Предвид обстановка в страната, грамотите на номинираните ще бъдат връчени на 10 октомври – Професионалния празник на българският архивист.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here