Награждават преподаватели в Медицинския университет в Плевен по повод празника на висшето училище 

0
657
Медицински университет - Плевен

С поредица от научни форуми и тържествени събития Медицинският университет в Плевен отбелязва 48 години от основаването си, информират от висшето училище. По традиция празникът ще е на 1 ноември – Денят на народните будители. Рожденият ден на университета е на 31 октомври 1974 г., когато се е състояло тържественото откриване на учебната година за 240 студенти по медицина – първокурсници, в Медицинския факултет в Плевен.  

На 31 октомври ще се проведе тържествен академичен съвет с церемония по награждаване на преподаватели, израснали в академичното си развитие. За изминалата една година общо 33-ма представители на академичната общност са придобили научни степени и са заели академични длъжности. Те ще бъдат удостоени с плакети от ректора проф. д-р Добромир Димитров за академичното си развитие. Трима дългогодишни преподаватели ще бъдат наградени за цялостен принос за развитието на МУ – Плевен и утвърждаването му като водеща институция в областта на медицинското образование и наука. Това са доц. д-р Георги Цанев, проф. Петкана Христова и доц. д-р Мария Симеонова, дългогодишен научен секретар на МУ – Плевен.

Днес, 31 октомври, ще бъде открит иновативният младежки форум EIT Health I-Days. Целта му е да промотира разработването на иновации в сферата на медицината. Програмата включва обучение по предприемачество, лекции от успешни предприемачи, фокусирани в сферата на дигиталното здравеопазване и състезание между студентски екипи за намиране на най-иновативните решения по реални бизнес казуси.

В навечерието на празника си Медицинския университет в Плевен получи статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и ще се актуализира до 1 ноември всяка година. От подадените 8 заявления на критериите за изследователски университети само Медицинският университет – Плевен, Тракийският университет – Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Трите университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Определените за изследователски висши училища имат и сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here