Начално училище „Патриарх Евтимий“ в Плевен чества 116 години

0
486
НУ

Начално училище „Патриарх Евтимий“ в Плевен чества 116 години. То е основано и построено с дарения на родолюбиви граждани през 1906 г. По време на Втората световна война спира дейността си, но през 1950 г. е преобразувано в Четвърта прогимназия, просъществувала до 1954 г. По-късно е превърнато в пансион на Лозаро-винарското училище и на курсисти, обучаващи се за трактористи.

През месец септември 1957 г. е възстановено като начално училище и към съществуващата едноетажна сграда са пристроени две класни стаи и директорски кабинет, заедно с две постройки на допълващо застрояване. За определен период от време в него се обучават и групи за предучилищна подготовка. През 1995 г. е построена втора едноетажна сграда, пристроена и надстроена през 2017 г.

С Решение №225/08.05.1997 г. на Общински съвет – Плевен училището е обявено за публична общинска собственост. Основната (старата) сграда е със статут на „паметник на архитектурата“. 

Патронният празник на училището се чества на 20 януари – Деня на Патриарх Евтимий.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here