Министерството на културата обяви първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им

0
469
книги

Министерството на културата обяви първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г. Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 млн лв.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата, имат Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и всички регионални и общински библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки. Министерството на културата подкрепя пълната стойност на проектните предложения.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 юни 2020 г. Пълната информация по темата е на официалния уебсайт на Министерството на културата.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here