Министерството на културата обяви конкурс за директор на Плевенската филхармония

0
349
Плевенска филхармония

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Плевенската филхармония. Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културния институт и събеседване. Необходимите документи се подават в срок от един месец от публикуването на обявата (16.01.2023 г. включително) в Министерството на културата.

Концепцията за развитието на Плевенска филхармония за срок от четири години е необходимо да съдържа: стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година; съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт: демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института; политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал; творчески потенциал; финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства; възможности за увеличаване аудиторията на института; поддържане и подобряване на материалната база. 

Срокът за заемане на длъжността директор на Плевенската филхармония е четири години. През последните 8 години начело на културния институт е Любомир Дяковски, който печели два последователни конкурса, обявени от Министерството на културата.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here