Министерството на културата обяви конкурс за директор на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – Плевен

0
498
ДКТ "Иван Радоев"

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – Плевен. До момента длъжността временно се изпълняваше от Димитър Кабаков, който беше назначен, след като Васил Василев спечели конкурса за директор на Народния театър “Иван Радоев” и оваканти мястото в Плевен.  

Кандидатите трябва да имат професионален опит в областта на културата минимум 1 години и подходящо висше образование в сферата на изкуствата, хуманитарните науки или артмениджмънта.

Желаещите да заемат поста трябва да имат и доста качества и умения, сред които управленска компетентност, организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на културния институт, комуникативна компетентност и умение за работа в екип, както и да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Необходимо е да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата, както и да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения.

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен за четири години и събеседване.

В срок от един месец от публикуването на обявата – до 19.10.2022 г. включително, кандидатите трябва да представят в Министерството на културата (бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен от 09.00 ч. до 17.00 ч.) посочените в обявата документи.

Концепцията трябва да съдържа художествени показатели: подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година; тенденции в развитието на репертоара за останалите години – жанрови намерения, постановъчни екипи; възможности за разширяване на зрителската аудитория, и финансово-икономически показатели.

Срокът за заемане на длъжността е четири години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here