Министерство на културата ще финансира специализирани ремонти на имоти, обявени за недвижими културни ценности

0
796
стара къща

Министерство на културата обяви възможност за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2020 г. Това се прави на основание чл. 3, ал. 3 от Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Началната дата за подаване на заявления е 17 февруари 2020 г., а крайната дата – 17 март 2020 г.  

Заявленията се адресират до Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на Министерство на културата.

Право на финансова подкрепа имат частни собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности; национални, регионални и общински музеи; общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност; научни институти, извършващи специализирани инструментални изследвания, свързани с опазването на недвижими културни ценности; второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата.

Пълният текст на Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности може да бъде видян на: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=0&z=0

Информация: Пресцентър на Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here