Международен пленер по живопис ще се проведе в Плевен в началото на септември

0
240
Пленер

Международен пленер по живопис ще се проведе от 1 до 7 септември 2023 г. в Плевен. Организатор на артфорума е Община Плевен. Съгласно статута на културното събитие участие в него могат да вземат общо десет художници, четирима от които са от представителството на СБХ в Плевен, а двама – от чуждестранни общини, побратимени с Плевен. Покани са изпратени до кметовете на Браила (Румъния) и Битоля (Република Северна Македония).

Кандидатстването за участие се извършва по електронен път на e-mail: s.grigorova@pleven.bg или на хартиен носител, входиран в Центъра за административно обслужване на граждани (5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4). Кандидатите трябва да представят формуляр за участие (по образец), творческа биография, 5 броя снимки на авторски картини.

Жури от петима експерти, назначени със заповед на кмета на Община Плевен, ще селектира кандидатите. В състава на журито влизат трима художници от представителството на СБХ в Плевен, един представител на СБХ  и един представител на Община Плевен.

Участниците ще рисуват две картини: първата – срещу хонорар, втората ще остане като дарение във фонда на ХГ „Илия Бешков”. Пленерът ще завърши с откриването на Обща изложба на 7 септември.

Документи за кандидатстване ще се приемат до 17 юли, а за журиране – до 21 юли. Участниците ще бъдат обявени до 25 юли.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here