Людмила Гоневска е новоизбраният началник на Отдел „Образование и младежки дейности” в Община Плевен.

0
2220
Община Плевен


Людмила Любомирова Гоневска е новоизбраният началник на Отдел „Образование и младежки дейности” в Община Плевен. Със 171 точки тя е спечелила конкурса, който се състоя в сградата на Община Плевен на 17 януари 2024 г. в два етапа: решаване на тест и последващо интервю.

За поста се конкурираха трима кандидати, като всички те бяха допуснати до конкурс. Предстои Людмила Гоневска да бъде представена официално пред общинската администрация и журналисти. Понастоящем тя е учител по английски език в Математическата гимназия „Гео Милев“ в Плевен, била е и главен експерт при отдел „Местно самоуправление“ в Община Плевен.

Подробности за конкурса могат да бъдат видени на страницата на Община Плевен:

https://www.pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/konkurs-za-nachalnik-otdel-obrazovanie-i-mladezhki-deynosti

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here