Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ ще разгледа четири предложения

0
240
Плевен

Комисията по Наредба № 11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание в четвъртък, 20 април, от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред на заседанието включва предложения за удостояване със званието Иванка Делийска, Максим Горанов, проф. д-р Констаннтин Койчев, д.м.н., и Васил Копчев, информира председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев. 

Иванка Делийска е създател и художествен ръководител на Смесен хор „Звъника“, а вносител на предложението е кметът на Община Плевен Георг Спартански. Кандидатурата на музиканта и композитор Максим Горанов е издигната от 38 общински съветници от състава на Общинския съвет в Плевен, като предложението е подкрепено и от Плевенската филхармония. Проф. д-р Константин Койчев, д.м.н., е номиниран по повод неговата 90-годишнина и 65-годишна научна и преподавателска дейност. Вносител на предложението е Националният съвет на БЧК – кандидатурата е подкрепена и от Академичния съвет на Медицински университет – Плевен. Васил Копчев е учител и общественик, създател на Националния поход „По стъпките на Апостола“. Вносители на предложението за удостояването му с почетното звание са Общинският комитет и Сдружение „Васил Левски“ – гр. Плевен

И четирите предложения са публикувани на сайта на Общински съвет – Плевен, в раздел Документи (Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-obshtina-plevenbg-1 Те ще бъдат разгледани по реда на Глава пета „Отличия на Община Плевен“ на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Общината; изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на общината; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; за проявен изключителен героизъм.

Писмено предложение за удостояване могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

Всички постъпили предложения се разглеждат от Комисията по Наредба № 11, която е в състав: председателят на Общинския съвет, председателите на 10-те постоянни комисии и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. При съответното решение от страна на Комисията нейният председател и председател на Общинския съвет Мартин Митев изготвя писмено предложение за удостояване със званието и го внася за заседание на Общинския съвет. Званието се връчва на тържествена сесия на ОбС на 15 май – Празника на Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here