Комисия проверява читалищата в община Плевен как стопанисват предоставената им собственост

0
469
Община Плевен

Временна комисия в Плевен ще проверява управлението и стопанисването на предоставените за ползване имоти, общинска собственост, на читалищата на територията на община Плевен. Решението за сформирането й бе прието от Общинския съвет по предложение на Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“.

В състава на Времената комисия влизат 9 души – петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация. След гласуване местният парламент избра за председател на комисията Цветелин Горанов и членове от своята квота: Мария Монова, Павлинка Микова, Росен Височков и Валентина Вълчанова. Със заповед на кмета на общината предстои да бъдат определени и четиримата представители на общинската администрация.

В 30-дневен срок създадената Временна комисия трябва да внесе доклад за своята работа на заседание на Общинския съвет.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here