Кметът на Община Плевен: Сумата от 6 млн. лв. с ДДС за многофункционална спортна зала е за различни дейности по проекта

0
146
Община Плевен

 „Сумата, заложена в държавния бюджет за 2024 година от 6 600 000 лв. с ДДС за Многофункционална спортна зала в Плевен, е за различни дейности във връзка с успешната реализация на проектното предложение. Тези средства са за проектиране, строителен надзор, одит, инвеститорски контрол, оценка за съответствие, държавни такси и всичко, което съпътства реализацията на проекта в цялост“. Това информира кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов по повод постъпили запитвания по проектното предложение.

В приетия на второ четене от Народното събрание Бюджет`2024, Приложение 3, са включени четири проекта на Община Плевен: за Многофункционална спортна зала – за 6 600 000 лв.; Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ от пл. „Ст. Стамболов“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“ – това е ремонта на т. нар. Стара главна улица – за 3 923 500 лв.; „Изграждане на улица в жк „Дружба” от ОК 271 до ОК 442 – продължение на ул. „Климент Охридски”: Етап 1: от км 0+000 до км 0+142 – дясно платно (южно) и южен тротоар и Етап 2: от км 0+142 до км 0+411,60 – за 2 100 000 лв.; и „Реконструкция на кръстовище бул. „Хр. Ботев“ – ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов“, гр. Плевен – за 1 110 000 лв. Всички посочени суми са с ДДС, уточняват от пресцентъра на Община Плевен..

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here