Кметът д-р Валентин Христов представи двама от своите заместници и секретаря на Община Плевен

0
263
кмет - Община Плевен - д-р Валентин Христов

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов представи днес част от екипа си – двама от своите заместници и секретаря на Общината. Маргарита Бахнева е заместник-кмет с ресор „Финанси и икономика“, инж. Владислав Иванов е заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“, а Соня Ганева е секретар на Община Плевен, информират от пресцентъра на местната власт.

Г-жа Маргарита Бахнева е познато лице и доказан професионалист в работа си. Магистър е по икономика от Стопанската академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов. Периодът март 1998 год. – декември 2005 год. е началник сектор „Регистрация и обслужване на данъкоплатците“ в Националната агенция за приходите в гр. Плевен. От 2006 година до днес Маргарита Бахнева изпълняваше длъжността директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“. Отлично работи в екип, коректна и отговорна.

Инж. Владислав Иванов също е познато лице, доказал се в работата си през годините. Инж. Иванов е завършил Висшето строително училище в София, магистър е по строително инженерство. Настояща му длъжност до днес бе директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“ в Община Плевен, като на тази длъжност е от 12 години. Като такъв познава добре проблемите и работата в Общината.

Участвал е в разработването на концепции и общински инвестиционни програми в областта на строителството, техническата инфраструктура и екологията. Има опит в ръководене на всички обекти от инвестиционната програма на Община Плевен – строителство на нови сгради и съоръжения, текущи и основни ремонти на училища, детски градини, общински сгради. Опитът му включва и работа по основни и текущи ремонти на уличната мрежа и общинската пътна мрежа, както и всички общински дейности по екологията – почистване, сметосъбиране, дейности по озеленяването.

„Считам, че с поемането на този важен ресор от инж. Иванов Община Плевен ще може да продължи работата си без излишни сътресения“, заяви кметът д-р Христов.

Соня Ганева е един от опитните кадри в местното самоуправление. Завършила е средното си образование в СОУ „Анастасия Димитрова”, гр. Плевен. Висше образование – възпитаник е на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност българска филология. От 2009 г. е част от екипа на Община Плевен – специалист, впоследствие експерт. От м. април 2021 г. до днес е началник отдел „Местно самоуправление”. „Млад, отговорен човек, на който – убеден съм – може да се разчита в работата“, коментира кметът на Община Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here