Изкуствоведът Цвета Кацарова спечели конкурса за директор на Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен

0
662
Цвета Кацарова

Цвета Евлогиева – Кацарова е новият директор на Художествената галерия „Илия Бешков” в Плевен след проведен конкурс за длъжността на 25 август 2021 г., информират от пресцентъра на Община Плевен. Председател на конкурсната комисия беше директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен Стефка Григорова, а членове: Васил Василев – член на НС на БАРОК; Ваня Иванова – директор на Регионалния исторически музей в Монтана; д-р Володя Попов – директор на Регионалния исторически музей в Плевен; Емилия Зорнишка – директор на Регионалния военноисторически музей в Плевен; Катрина Колева – ст. експерт в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” в Министерството на културата; представителите на синдикатите „Подкрепа” и КНСБ Кирил Бинев и Янчо Андонов; Владислав Сотиров – директор на Дирекция „Човешки ресурси”, и Людмил Добрев – началник-отдел „Бюджет” в Община Плевен.

След защита на концепция за развитието на ХГ „Илия Бешков” и събеседване с членовете на комисията Цвета Кацарова получи 371 точки от максималния брой точки 450, с което надвишава изискуемите 60 %, удовлетворявайки изискванията за заемане на длъжността „директор” на галерията.

Цвета Евлогиева – Кацарова е завършила Средното художествено училище за приложни изкуства в София, а впоследствие – Националната художествена академия със специалност „Изкуствовед”. Автор е на дисертация на тема „Художественото оформяне на ръкописите от Софийското книжовно средище ХV-ХVІ век”, защитава докторат през 2014 г. в катедра „Изкуствознание” при Националната художествена академия. Има множество специализации и публикации.

Участвала е в подготовката на значими изложби в Националния исторически музей, където работи като уредник, а впоследствие – главен асистент в отдел „Изкуствознание, етнография и интердисциплинарни изследвания”. Изпълнявала е редица проекти, сред които организацията на изложбата „Шедьоври на църковното изкуство от България” в Третяковската галерия в Москва. От ноември 2020 г. Цвета Кацарова работи като главен уредник в ХГ „Илия Бешков” – Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here