Икономически форум събра в Плевен представители на местната власт, финансисти и инвеститори

0
45
форум

Икономически форум събра в Плевен днес, 4 април, представители на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор от областите Плевен и Ловеч. Срещата е в парк хотел „Кайлъка“ и е част от платформата „Капитал Градове“ за дискусии за развитие на местните икономики и на важните градски центрове в страната. В рамките на работните панели ще бъдат обсъдени важни за двете области въпроси, ще се търсят и работещи решения за икономическия растеж на региона.

От името на Община Плевен във форума участват Маргарита Бахнева – заместник-кмет с ресор „Финанси и икономика“, и Евгени Генов – директор дирекция „Финансово-стопански дейности“ в местната управа. За срещата в Плевен пристигнаха Донка Михайлова – кмет на Община Троян, Страцимир Петков – кмет на Община Ловеч, и Красимир Джонев – кмет на Община Летница.

Работните панели включват представяне и дискусия по следните въпроси: Приоритети в управленските програми на общините; Кои са индустриите с потенциал за развитие в региона; Защо инвеститорите избират областта и кои са конкурентните й предимства; Кои са най-големите предизвикателства пред бизнеса и възможните начини за преодоляването им; Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика на ЕС; Добри регионални практики от сектора на земеделието.

В рамките на събитието ще бъдат отличени и най-динамичните малки и средни предприятия от областите Плевен и Ловеч в класацията “Гепард” като специално издание от 16 години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here