Градска естетика: Основният ремонт на Автогара Плевен ще завърши в срок

0
661
Автогара Плевен

Основният ремонт на Автогара Плевен ще завърши в срок, информират от пресцентъра на Община Плевен. Съществуващата лепена каменна облицовка на сградата е премахната и е заменена с минерална цветна мазилка с влачена структура след полагане на топлоизолационен пакет от EPS с дебелина 10 см. Цялостно се променя разпределението на пътническия салон.

Основният достъп до сградата ще се осъществява с вече монтирана въртяща се врата с обособени от двете й страни евакуационни изходи. Подменени са дограмите, реновира се системата за отопление с подмяна на тръбната мрежа и старите амортизирани отоплителни тела. Изпълнява се климатизиране на сградата, както и нова осветителна инсталация с LED осветители. Изцяло се преустройват водопроводната и канализационна инсталации.

В момента се полага настилката в основния салон, където ще бъдат обособени 80 седящи места. В непосредствена близост до входа/изхода към дворното пространство се изпълнява гише за градска мобилност, което ще обслужва посетителите както в сградата, така и от външната й част. Обособени ще бъдат багажно отделение и шест частни гишета с просторни пространства за изчакване.

Санитарни помещения са предвидени за посетителите, персонала и за хората с увреждания, за които ще бъде монтирана платформа пред главния вход – за тях са отделени и паркоместа. В салона ще има помещение за майки с деца и за оказване на долекарска помощ. Сградата ще бъде снабдена с автоматична пожароизвестителна система, както и аварийно-оповестителна и озвучителна система, която ще обхваща и външната територия.

Дворното пространство е асфалтирано, входът в него е изместен с цел безопасност извън обхвата на кръстовището пред Автогарата, осигурено е необходимото място за изчакване и разрешаване влизането на автобуси за дълги разстояния. Довършва се новата стоманена навесна конструкция и обособяването на пероните.

Очаква се строително-монтажните работи да приключат в предвидения срок от 240 календарни дни, след което ще бъде приключена документалната част и ще се очаква държавна приемателна комисия за обекта.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here