Есе на учителка в НУИ “П. Пипков” е отличено от Министерството на образованието и науката

0
660
Белла Хараламбива

Есе на тема „Учителят на бъдещето“ на Белла Хараламбова, старши учител в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен, е отличено от Министерството на образованието и науката. Есето е наградено в конкурс за дейности, свързани със занимания по интереси. Изявата се провежда за девета поредна година от Синдиката на българските учители в партньорство с МОН.

Белла Хараламбова разглежда в конкретика изучаването на теорията на музикалните елементи в България и по света, а основната теза в есето й е, че учителят на бъдещето трябва да следи постоянно нововъведенията в своята област.

Награждаването на отличените преподаватели от страната се състоя в рамките на семинар за прилагане на проектно-базирано обучение в заниманията по интереси, организиран от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева под патронажа на МОН. Участниците във форума направиха изводите, че заниманията по интереси развиват таланти и помагат на ученици, застрашени от отпадане от училище да проявят интерес към ученето.

Освен обмен на добри практики, семинарът предложи и включване в творчески работилници, които са полезни на учителите в тяхната работа. Традиционно в неформален разговор с лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева преподаватели от цялата страна взаимно се информираха за протичащите процеси в системата на предучилищното и училищното образование и търсиха решения на специфични казуси.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here