Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ заема значимо място в книгата „Хроники на духа“ на Татяна Любенова

0
703
ДКТ

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ заема значимо място в книгата „Хроники на духа“ от Татяна Любенова, дългогодишен журналист и писател. Новият сборник на авторката съдържа статии за дейността на плевенските културни институти през последните двадесет години.

Своето достойно място в четивото заема разделът за Плевенския театър, като един от най-големите културни институти в града. Събитията са хронологично подредени, което значително ще улесни читателите. Публикувани са конкретни статии за актьори, режисьори, спектакли и важни събития, случили се през този период. Акцент в материалите представлява отбелязването на 90-годишнината от създаването на театъра, едно значимо събитие в културния календар на Плевен. Отделено е място и за изявите и представленията на плевенската трупа в страната и чужбина, както и на контактите с театрите от побратимените на Плевен градове.

Книгата „Хроника на духа“ ще бъде официално представена на 7 ноември от 18 часа в Арт зала на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here