театър - ДКТ

Васил Василев, директор на плевенския Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, разработи нова държавна методика за финансиране на сценичните изкуства, която беше представена днес по време на пресконференция в Министерството на културата с участието на министър Минеков и зам.-министри.

Една от основните цели на новата формула е да гарантира заплащането на сужителите, и най-вече то да бъде достойно. Стремежът е възнагражденията да отговарят на средноевропейските заплати в сектора. Освен това тя ще гарантира минималните условия на работа – държавата ще осигури средства за заплати, издръжка на сградите и нови творчески проекти, а приходите от билети ще остават за културните институти. Така ще отпадне необходимостта да се правят комерсиални проекти, за да се гарантира бюджета, смята Василев.

Въвежда се и категоризация на културните институти, като ще има две нови категории: национален културен институт и експериментални дебютни сцени, които ще дадат възможност на младите творци да реализират своите първи професионални изяви.

„Не може Народният театър „Иван Вазов“ да получава същата субсидия, като тази на колегите в Ямбол. Националните културни институти са тези, които имат представителни функции и определят държавната политика в областта на театралното и музикално изкуство“, коментира Василев.

Промените, които се правят, имат за цел и да защитят културните институти, ако се задълбочи пандемията. Новата методика ще даде възможност да се финансират нови спектакли и участия във фестивали. Предстои тези идеи да бъдат обсъдени с директорите на културни институти, гилдиите и синдикатите.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here