Деца и младежи могат да се включат в артконкурса „Дунавски майстор на изкуствата“ 

0
90

Деца и младежи на възраст от 6 до 18 години от всички училища, неправителствени организации, клубове, детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн са поканени да създадат произведение на изкуството и да участват в конкурса „Дунавски майстор на изкуствата“ (Danube Art Master). От 2004 г. той обединява хиляди деца в целия басейн на река Дунав, инициативата е международна, организирана е от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).

Целта е да се насърчат децата да имат по-задълбочен поглед към местната река и да разсъждават върху това какво означава околната среда за тях, както и да създадат оригинални произведения на изкуството.

В конкурса има три категории, в които състезателите могат да представят своите творения. Това са произведение на изкуството, видеоклип и фотография. Те са допълнително разделени на подкатегории за юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години). Няма ограничения в рамките на трите категории по отношение на стила, т.е. творбата може да се състои от статуи, бижута, дрехи, колажи и др. Участниците могат да се присъединят индивидуално, като клас или като група. Състезанието ще се проведе на две нива – национално и международно. След като бъдат избрани на национално ниво, националните победители ще се състезават на международно.

Повече подробности за участието и срокове вижте в прикачения файл.

Денят на река Дунав се отбелязва от 29 юни 1994 г. – тогава 13 държави и Европейската комисия подписват международната Конвенция за опазване на река Дунав. Този важен договор има за цел да осигури устойчиво и справедливо управление на повърхностните и подпочвените води на реката. Той приканва местните общности и международните заинтересовани страни да участват активно в опазването на река Дунав. В Деня на река Дунав 14-те страни от Дунавския басейн привличат вниманието към една от най-големите речни системи в Европа и демонстрират общата си отговорност да опазят своята река и да я направят по-чиста и по-сигурна: Danube Day | Danube Day – ICPDR. Това събитие демонстрира силната връзка между реката и нейните хора, подчертавайки споделената отговорност и грижа за този жизненоважен ресурс. Денят на река Дунав е призив за действие. Призивът е „Да опазим Дунав син“.

https://www.danubeday.org

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here