Д-р Володя Попов спечели конкурса за директор на Регионалния исторически музей в Плевен

0
357
Регионален исторически музей - Плевен
Регионален исторически музей - Плевен

Д-р Володя Попов спечели конкурса за директор на Регионалния исторически музей (РИМ) в Плевен и ще продължи да оглавява културния институт. Другият кандидат за поста беше Анелия Първанова, служител в музея.

След разглеждане на представените документи (Протокол № 1/06.01.2022 г.) и двамата кандидати бяха допуснати до втория етап – представяне на концепция за развитието на музея и събеседване, който се проведе на 25 януари. Конкурсната комисия се председателстваше от Стефка Григорова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Плевен. В състава й бяха двама представители на Общинската администрация; трима директори на регионални исторически музеи в страната; представители на Министерството на културата, на БАРОК и  СРОК, както и представители на  НФ „Култура” при КТ „Подкрепа” и НСФ „Култура”.

След защитата на концепциите и последващото събеседване д-р Володя Попов получи 495 точки, или 96 % от максимума, и беше класиран от комисията на първо място. Анелия Първанова е втора с 354 точки (71.5 % от максималния брой).

Д-р Володя Попов е завършил „История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с квалификация „Археология“. Доктор е по история към Археологическия институт при БАН. Бил е заместник-кмет на Община Русе с ресор „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“, а в периода 2001 – 2002 г. е кмет на същата община. От 2007 до 2012 г. е директор на ОП „Доходно здание“ – Русе. Има множество научни разработки и публикации в областите на опазване и изучаване на движимото културно наследство. Той оглавява Регионалния исторически музей в Плевен от 2016 г.

С победителя в конкурса д-р Володя Попов ще бъде подписан трудов договор за следващия му петгодишен мандат като директор на РИМ от 1 февруари 2022 год.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here