Актуализиран е съставът на Обществено-експертния съвет по култура в Община Плевен

0
216
Община Плевен

Със заповед №РД-10-15/04.01.2024 г. на кмета д-р Валентин Христов е актуализиран съставът на Обществено-експертния съвет по култура в Община Плевен, информират от местната администрация. Документът е издаден поради изтичане на мандата на структурата, създадена със заповед № РД-10-7/03.01.2020 г., и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, в съответствие с чл. 3 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Обществено-експертен съвет по култура (ОЕСК) в Община Плевен.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на обществено–експертния съвет по култура в Община Плевен (https://pleven.bg/bg/pravilnik-za-organizatsiyata-i-deynostta-na-saveta-po-kultura-kam-obshtina-pleven/), Съветът е консултативен орган на доброволни начала. Основните му цели са да съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна Стратегия за развитие на културата в Община Плевен, да подпомага дейността на Община Плевен в областта на културата и да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.

Задачите на ОЕСК са да обединява и координира усилията на всички органи, институции и звена, работещи в областта на културата, и да съдейства за разработването и реализирането на годишния Културен календар на Община Плевен. Освен това структурата формира и изработва становища по общи и текущи въпроси, свързани с дейностите и проблемите в сферата на културата, работи за опазване и популяризиране на културното наследство и дейността на общински и регионални културни институти, творчески съюзи и организации в сферата на културата.

Съставът на актуалния Обществено-експертен съвет по култура е следният:

– Председател – Анелия Дечева – началник на отдел „Култура и туризъм“ при Община Плевен;

– Секретар – Нина Дорошенко – главен експерт в отдел „Култура и туризъм“ при Община Плевен;

– Гюнай Ходжаджиков – главен експерт в отдел „Култура и туризъм“ при Община Плевен;

– Д-р Володя Попов – археолог, директор на Регионален исторически музей – Плевен;

– Д-р Цвета Евлогиева – Кацарова – изкуствовед, директор на ХГ „Илия Бешков“ – Плевен, с филиал ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“;

– Данаил Цолов – хореограф, директор на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен;

– Аня Михова – философ, библиограф, директор на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен;

– Димитър Кабаков – драматург, поет, режисьор, директор на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен;

– Любомир Дяковски – оперен певец, директор на Плевенската филхармония;

– Мария Монова – филолог, заместник-директор на Регионалния военноисторически музей – Плевен;

– Николай Неделчев – Кокала – художник, председател на Дружеството на плевенските художници;

– Нина Чилиянска – филолог, председател на Дружество на писателите – Плевен;

– Ивайло Атанасов – музикант, председател на НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен;

– Адриян Филипов – актьор;

– Иван Велчев – художник, член на Съюза на българските художници;

– Елина Кюркчиева – журналист, член на Съюза на българските журналисти;

– Николай Михайлов – музикант.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here