По-ниски ще са цените на градския транспорт в Плевен при ползване на електронната билетна система

0
349
Билет за тролей

По-ниска цена за превоз ще се плаща при ползване на електронната система за таксуване в градския транспорт в Плевен, в сравнение с хартиените билети и абонаментни карти. Промяната в цените влиза в сила от 01 октомври 2023 г., решиха общинските съветници на сесията днес.

Предложение за промяната постъпи в Община Плевен от инж. Ангел Несторов – управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Съгласно Тарифата за превоз на пътници, цената на билета за еднократно пътуване е 1,50 лв. и има различни варианти на цена на абонаментна карта в зависимост от избрания пакет (брой линии) и категорията пътници (учащи, лица с увреждания, лица на възраст от 65-70 г., лица на възраст над 70 г.).

Преди две години Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД въведе електронна система за таксуване в градския транспорт. Въвеждането се отчита като значимо събитие както за дружеството, така и за ползвателите на масовия градски обществен транспорт. При електронната билетна система проверката на редовността на пътниците работи бързо и надеждно благодарение на валидиращите устройства, както и въведените вече контрольорски устройства. Очакванията от експлоатацията на електронната система е рязко да се намалят опитите за нередовно пътуване, тъй като пластиките не могат да се клонират или копират.

Предвид това, че процесът на покупка и валидиране на този вид превозен документ се извършва на хибриден принцип, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД предлага да се въведат промени в тарифната политика, с което да бъде приета Билетна система в електронна среда. Има и нови видове превозни документи, каквато е например 24-часова карта, позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии на цена от 4.00 лв. Възможност за потребителите дава и 15-дневна карта с включени 50 броя пътувания за всички линии на цена от 35 лв. Електронен билет за един пътник, закупен от онлайн магазин или автомат на самообслужване, е 1.40 лв.


Превозни документи на електронни носители /пластики/

1. Краткосрочни превозни документи

1.1. Еднократно пътуване с електронен билет за един пътник – 1.40 лв.

1.2. Дневна /24-часова карта/ позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии – 4.00 лв.

2. Дългосрочни превозни документи

2.1. Абонаментна карта за всички градски линии за 15 календарни дни – 50 броя пътувания – 35.00 лв.
2.2. Абонаментна карта за всички градски линии за един месец /30 дни/- 100 броя пътувания – 70.00 лв

2.3. Абонаментни карти за учащи и студенти редовно обучение 

(а) За ½ за учащи за месеците юни и септември за всички градски линии в редовно учебно време-пластика 50 броя пътувания – 7.00 лв.
(б) За един месец за учащи за всички градски линии пластика 100 броя пътувания – 14.00 лв.
(в) За три месеца за учащи за всички градски линии пластика 300 броя пътувания – 42.00 лв.

2.4. Абонаментна карта за лица получаващи пенсия съгл. Глава VI от КСО, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години 

(а) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания – 32.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания – 96.00 лв.

2.5. Абонаментна карта за лица от 65 г. до 70 г. 
(а) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания – 12.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания – 36.00 лв.

2.6. Абонаментна карта за лица над 70 г. 
(а) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания – 10.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания – 30.00 лв.

2.7. Абонаментна карта за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена работоспособност и лица с придружител 
(а) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания – 32.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии на хартиен носител – 100.00 лв.
(в) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания – 96.00 лв.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here