ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа се превръща в единствения Център за високи постижения в Плевенска област

0
229
ПГ по земеделие
ПГ по земеделие "Стефан Цанов" - Кнежа

Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в гр. Кнежа ще бъде модернизирана и оборудвана в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в единствения Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Плевенска област, информират от Министерството на образованието и науката.

Училището ще бъде оборудвано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Подкрепени ще бъдат дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и ремонт, реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. Максималното финансиране за Центъра ще е 3 462 857 лева с ДДС. Обявяването на процедурата се очаква през февруари, а изпълнението на дейностите по нея ще стартира през юни – юли 2023 г.

МОН определи общо 28 професионални гимназии – по една във всяка област в страната, след като са преминали през комплексна оценка по критерии, отнасящи се до спецификите на училищата, адаптивността им към настъпващи промени, финансов капацитет, капацитет да отговорят на нуждите на региона от кадри, възможности за установяване на партньорства и работа в мрежи и др.

Общият бюджет за избраните 28 професионални гимназии е 96 960 000 лева с ДДС.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here